Politica cu privire la protectia datelor cu caracter personal


1. Cine suntem

Bun Bun Food Service S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 39, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/11106/2009, cod unic de inregistrare RO26233301 email: office@bunbun.ro, telefon 0731.871.272, denumita in continuare („Compania” sau „noi”), și în sensul legislației privind protecția datelor, „operatorul de date” în ceea ce privește datele personale furnizate și prelucrate prin intermediul acestui website (https://www.bunbun.ro/).

Această Politică de confidențialitate determină ce se întâmplă cu datele personale pe care este posibil să ni le furnizați, prin interacțiunea cu acest Website, prin interactiunea cu operatorii nostri sau prin email.

2. La ce și la cine se referă această Politică de confidențialitate?

Compania este operatorul de date în ceea ce privește datele personale (și anume, informații care identifică o anumită persoană, precum nume complet sau adresă de e-mail) pe care le colectăm de la și despre dvs. prin intermediul Website-ului, telefonului sau prin email. Această Politică de confidențialitate și Politica noastră de cookie-uri se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv celor care folosesc Website-ul fără să fie înregistrați sau abonați la un anumit serviciu.

3. Prevederi cu caracter general

Operatorul se obligă să respecte dispozițiile prezentei politici, precum și prevederile menționate în Regulament și a normelor prevăzute în dreptul intern în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, securitatea și confidențialitatea acestora.

4. Obiectul, durata, natura, scopul, tipul de date cu caracter personal

Obiectul prelucrării: preluarea comenzilor Dvs., livrarea bunurilor comandate sau indeplinirea obligatiilor legale.

Durata prelucrării: Prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua pana la livrarea bunurilor comandate sau pe durata de valabilitate a contractului semnat cu noi, urmând ca acestea să fie prelucrate și ulterior încetării raporturilor dintre Părți, dar nu mai mult de 5 ani de la data încetării raporturilor, respectiv pentru o perioada de 10 ani – datele continute in facturile fiscale si atasamentele aferente, confom legislatiei contabilitatii.

Scopul prelucrării: Indeplinirea obligatiilor noastre contractuale.

Temeiul legal al prelucrarii: Executarea comenzilor (indeplinirea obligatiilor noastre contractuale);

Tipul de date cu caracter personal:

a) Nume, prenume, telefon, adresa de livrare; Scop: Livrarea bunurilor conform comenzilor, in temeiul indeplinirii unei obligatii contractuale (art. 6, alin. 1, lit. (b))

b) Nume, prenume, adresa, CNP; Scop: Facturare, in temeiul obligatiei legale (art. 6, alin. 1, lit. (c))

c) Detalii despre vizitele dvs. pe Website-ul nostru și resursele pe care le accesați; Scop: Pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia sau pentru optimizarea functionalitatii site-ului nostru, in temeiul interesului legitim (art. 6, alin. 1, lit. (f))

Categoriile de persoane vizate: Clientii operatorului

Prelucrările acestor date, în ceea ce privește frecvența, sunt:
 
• La momentul semnării Contractului sau a preluarii comenzii.
• Dacă este necesar în interesele noastre legitime (sau cele ale unei terțe părți) și interesele și drepturile dvs. fundamentale nu depășesc acele interese.
• Dacă trebuie să respectăm o obligație legală sau statutară.

5. Datele personale sensibile
 
Operatorul, în calitate de oprator, prelucrează ocazional date sensibile despre sau în legătură cu Clientul.

Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate dvs. și date genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre convingeri, viața sau orientare sexuală, opiniile politice, aparteneța la sindicate, informații despre sănătate, date genetice sau biometrice sau despre infracțiuni.

In conformitate cu legislatia fiscala si contabila, suntem obligati sa colectăm date ce pot fi considerate sensibile precum C.N.P., precum contul bancar și cardul bancar (inclusiv banca emitentă, valabilitatea cardului, utilizatorul cardului).
 
6. Modificarea scopului

Operatorul va utiliza doar datele cu caracter personal în scopul în care au fost obținute, cu excepția cazului în care, în mod rezonabil este necesar ale utiliza în alt scop și motivul este compatibil cu scopul original. Dacă trebuie să folosim datele dvs. personale într-un scop care nu are legătură cu scopul pentru care am colectat datele, vă vom notifica și vă vom explica motivele legale pentru procesare.
 
 
7.  Divulgarea datelor
 
Este posibil să distribuim sau să divulgăm datele dvs. cu caracter personal către terțele părți, astfel:
 
• Societatățile de asigurare.
• Furnizorii de servicii care oferă servicii IT și de administrare a sistemului.
• Consultanții profesioniști inclusiv avocați, bancheri, auditori și asiguratori care oferă servicii de consultanță, bancare, legale, de asigurare și contabilitate.
• Administrația fiscală și vamală, organele de reglementare și alte autorități cu sediul în Romania care cer raportarea activităților de procesare în anumite circumstanțe (spre exemplu secții de poliție, parchete de pe lângă instanțe de judecată, instanțe etc.).
Le cerem tuturor terțelor părți cărora le transferam datele să respecte securitatea datelor dvs. cu caracter personal și să le prelucreze în conformitate cu legea. Vom permite acestor terțe părți să proceseze datele dvs. cu caracter personal în scopurile specificate și în conformitate cu prevederile legale.
 
8.   Transferuri internationale
 
Nu transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE).
 
9.   Securitatea datelor
 
Operatorul a implementat măsurile adecvate de securitate pentru a împiedica ca datele dvs. cu caracter personal să fie pierdute, utilizate sau accesate accidental, modificate sau divulgate în mod neautorizat. De asemenea, limităm accesul la datele dvs. personale acelor angajați, agenți, contractanți și altor terțe părți care au o nevoie comercială de a cunoaște datele respective. Aceștia vor procesa datele dvs. personale la instrucțiunea noastră și se supun obligației de confidențialitate.
 
Am implementat proceduri pentru a trata orice încălcare suspicioasă a datelor cu caracter personal și vă vom notifica pe dvs. și orice autoritate de reglementare competentă cu privire la încălcare, atunci când suntem obligați legal să acționăm astfel.
 
Putem pastra datele Dvs format fizic sau format electronic. În unele circumstanțe, putem anonimiza datele dvs. cu caracter personal (astfel încât să nu mai fie asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza aceste informații nelimitat fără să vă informăm.
 
13.  Drepturile legale

Persoană vizată nu va plăti un comision sau orice altă taxă pentru a accesa datele dvs. cu caracter personal (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Totuși, Operatorul, în calitate de operator poate impune un onorariu rezonabil dacă cererea formulată este vădit nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, Operatorul poate refuza să respectăm cererea primită în aceste circumstanțe.
  
Operatorul are dreptul de a cere anumite informații (inclusiv CNP-ul dacă v-ați dat consimțământul) pentru a putea confirma identitatea persoanei vizate care a efectuat solicitarea și a asigura, în siguranță, datele personale (sau de exercita oricare dintre celelalte drepturi).
  
Operatorul va depune diligențele necesare pentru a răspunde la toate cererile legitime în termen de o lună. Ocazional, este posibil să dureze mai mult de o lună dacă cererea Operatorului este foarte complexă sau persoana vizată a formulat mai multe cereri. În acest caz, Operatorul vă va notifica și vă va ține la curent.

Aveți un număr de drepturi în legătură cu datele dvs. personale:

Puteți cere accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre, ștergerea înregistrărilor, acolo unde nu mai sunt necesare, restricționarea prelucrării datelor dvs. personale, obiectarea la prelucrarea datelor dvs., portabilitatea datelor și o varietate de alte informații legate de orice proces decizional automatizat și crearea de profiluri sau baza pentru transferuri internaționale. De asemenea, puteți să vă exercitați dreptul de a face o plângere la autoritatea de supraveghere română. Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi găsite în tabelul prezentat mai jos.


a) Drept de acces. Ne puteti cere:

- să confirmăm dacă vă prelucrăm datele personale;
- să vă dăm o copie a acelor date;
- să vă oferim alte informații despre datele dvs. personale, precum datele pe care le avem, pentru ce le folosim, cui le dezvăluim, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am luat datele dvs. și dacă am efectuat orice proces decizional automatizat sau creare de profiluri, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate în această Politică.

b) De rectificare. Ne puteți cere să rectificăm datele personale inexacte. Este posibil să căutăm să verificăm acuratețea datelor înainte de rectificarea acestora.

c) De stergere. Ne puteți cere să vă ștergem datele personale, dar doar în cazul în care:

- nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
- v-ați retras consimțământul (când prelucrarea datelor a fost bazată pe consimțământ); sau
- ca urmare a unui drept întemeiat de a obiecta (vedeți „Obiecție” mai jos); sau
- au fost prelucrate ilegal; sau
- trebuie respectată o obligație legală al cărei subiect este Compania.
- Nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de a vă șterge datele personale dacă prelucrarea datelor dvs. personală este necesară:
- pentru respectarea unei obligații legale; sau
- pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție;
Există alte câteva circumstanțe în care nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de ștergere, deși acestea două sunt probabil cele mai comune circumstanțe în care vă vom refuza această solicitare.

d) De restrictie. Ne puteți cere să vă restricționăm (și anume, să le păstrăm fără a le folosi) datele personale doar când:

- acuratețea acestora este contestată (vedeți Rectificare), pentru a ne permite să le verificăm acuratețea; sau
- prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să le ștergeți; sau
- nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar avem în continuare nevoie de ele pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau
- v-ați exercitat dreptul de a obiecta, iar verificarea motivelor imperioase este în așteptare.

Putem continua să folosim datele dvs. personale în urma unei cereri de restricție, în cazul în care:

- avem consimțământul dvs.; sau
- pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau
- pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice.
e) De portabilitate. Ne puteți cere să vă furnizăm datele dvs. personale într-un format structurat, folosit în mod obișnuit, prelucrabil automat, sau puteți solicita să fie „portate” direct unui alt operator de date, dar în orice caz, doar când:

- prelucrarea este bazată pe consimțământul dvs. sau pe executarea unui contract cu dvs.; și
- prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

f) De sesizare a autoritatii competente. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vă rugăm să încercați să rezolvați orice problemă discutând, în primă instanță, cu noi, deși aveți dreptul de a contact autoritatea de supraveghere în orice moment.

Pentru a vă exercita drepturile, puteți să ne contactați la office@bunbun.ro . Vă rugăm să rețineți următoarele, dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

A. Identitate. Tratăm cu seriozitate confidențialitatea tuturor înregistrărilor ce conțin date personale și ne rezervăm dreptul de a vă cere o dovadă a identității, dacă faceți o solicitare privitoare la astfel de înregistrări. Aceasta este o măsură de securitate pentru a asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate persoanelor care nu au dreptul să le primească. Vă putem contacta pentru a vă cere informații suplimentare cu privire la cererea dvs. de a grăbi răspunsul nostru.
B. Taxe. Nu vă vom cere nicio taxă pentru a vă exercita oricare dintre drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. personale, decât dacă cererea dvs. pentru acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă, în aceste circumstanțe. Vă vom informa despre orice taxe înainte de ne trimite solicitarea.
C. Intervale de timp. Încercăm să răspundem oricărei solicitări valide într-un interval de timp de o (1) lună, cu excepția cazului în care este complicat, în mod particular, sau ați făcut mai multe solicitări, caz în care vom încerca să răspundem într-un interval de trei luni. Vă vom informa dacă va dura mai mult de o lună. Este posibil să vă întrebăm ce anume vreți să primiți sau despre ce este vorba. Acest lucru ne va ajuta să vă rezolvăm solicitarea mai rapid.
D. Drepturi terțe părți. Nu suntem obligați să răspundem unei solicitări care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

14. Sa tinem legatura

Primul punct de contact pentru toate chestiunile ce reies din această Politică, inclusiv solicitări de exercitare a drepturilor subiecților, este operatorul ce poate fi contactat la datele de la punctul 1 de mai sus. Dacă aveți o plângere sau sunteți îngrijorat în legătură cu modul în care vă folosim datele personale, vă rugăm să ne contactați, în primă instanță, pe noi și noi vom încerca să rezolvăm problema cât mai curând posibil.

Aceasta politica intra in vigoare in data de 25.05.2018, conform Regulamentului General de Protectie a Datelor (GDPR).10 : 37, Sambata , 20 Oct 2018

Comenzile vor fi livrate doar in programul de lucru:
Luni - Vineri 09-17

E-mail:
Parola:
bon fiscal

Home | Meniu | Astazi | Testimoniale | Termeni si conditii | Politica cookies | Prelucrarea datelor cu caracter personal | ANPC | Contact

Copyright 2007-2018 BunBun.ro. Toate drepturile rezervate
Powered by camscape